Over / About

logo nf

Over Studio nonfiXe 

Studio nonfiXe geeft sinds 2010 Nederlandse en Engelstalige boeken uit en is regelmatig betrokken bij film- en muziekproducties. Daarom kom je ook berichten over films en muziek tegen van geestverwanten.

We zijn een kleine, activistische en maatschappelijk geëngageerde uitgever. Dat komt tot uiting in onze publicaties, of het nu kinderboeken, romans of nonfictie betreft.

Onze boeken zijn bij voorkeur e-publicaties en Print on Demand, wat inhoudt dat een boek pas gedrukt wordt, wanneer het besteld is. Zodoende verminderen we de druk op het milieu.

Ons motto: The power to differ.

Uitgevers: Frank van Empel & Caro Sicking

frank @ nonfixe . nl                    /                       caro @ nonfixe . nl

Gelieerde websites nonfixe en ecolutie 

Videos van boekpresentaties & trailers

About Studio nonfiXe

Studio nonfiXe publishes Dutch and English books. We are also involved in a number of music and film productions. Therefore you will find films and music of kindred spirited artists on this site.

The publishing house can be characterized as small, activist and societally-committed, as is shown in all publications, whether these are children’s books, novels or nonfiction.

We reduce our footprint by publishing mainly E-books and Print on Demand editions. The latter means that each book is printed after it is being ordered. This way we only use ink and paper for books that are actually read.

Our motto: The power to differ.

Publishers: Frank van Empel & Caro Sicking

frank @ nonfixe . nl                    /                       caro @ nonfixe . nl

Affiliated websites: nonfixe en ecolutie 

Videos book presentations & trailers