Frisse kijk op duurzame ontwikkeling in de regio

Titel proefschrift: Allemaal Winnen. Duurzame regionale ontwikkeling (Ecolutie)

Promotoren:

Prof.dr. W.A. Hafkamp

Prof.dr. D. Huisingh

Co-promotors:

Prof. mag.arch.ing.dr.h.c. P. Schmid

Datum: 26 april 2012 09:30

Locatie: Woudestein, senaatszaal A-gebouw

Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)

Ecolutie noodzakelijk

Er is een frisse, nieuwe kijk nodig op duurzame ontwikkeling. Daarbij hoort een serie nieuwe begrippen en concepten, zoals ‘Ecolutie’. Hiervoor pleiten Martin Bakker en Frank van Empel in hun gezamenlijke proefschrift ‘Allemaal winnenDuurzame regionale ontwikkeling (ecolutie)’, waarmee ze op donderdag 26 april 2012 promoveren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Bakker en Van Empel deden in en voor de provincie Noord-Brabant onderzoek naar attitudes, technologieën en methoden van besluitvorming die een duurzame ontwikkeling van economie, ecologie en samenleving dichterbij brengen.
Vrije werking van het marktmechanisme leidt volgens beide promovendi tot veel goeds (economische groei, ondernemingswinsten, werkgelegenheid), maar heeft ook vernietigende bijwerkingen (luchtvervuiling, lawaai, inkomensongelijkheid, wantrouwen ten aanzien van instituties, afnemende sociale cohesie). Bakker en Van Empel noemen deze fase destructief. Om uit deze dead lock te komen moet er iets gebeuren. Het systeem moet als het ware worden ‘ge-reset’ en voorzien van nieuwe software. Oude gewoonten, gebruiken en (voor)oordelen worden in deze deconstructie fase doorbroken, zodat er bij mensen en organisaties ruimte komt voor nieuwe impulsen (constructie).

Nieuwe begrippen
In de twaalf jaren die het onderzoek bestrijkt (1998 – 2011) werd er door de provincie Noord-Brabant veel verkend en geëxperimenteerd. Het opschalen van ervaringen lukte echter nauwelijks. Een duurzame, regionale ontwikkeling kwam daarmee maar beperkt van de grond. Volgens Bakker en Van Empel kan een frisse, andere kijk, met tal van nieuwe begrippen hierin verandering brengen.

Allemaal Winnen is een van die nieuwe begrippen. Allemaal Winnen is het doel;  de ideale, duurzame samenleving. Hierin proberen mensen niet ten koste van een ander, natuur, milieu of economie vooruit te komen, maar dragen ze naar vermogen bij aan het geheel –  en plukken daar ook de vruchten plukken. Een wereld die zich evenwichtig ontwikkelt. Een wereld met louter winnaars. Ecolutie is de weg daar naar toe. Bakker en Van Empel omschrijven dit begrip als een expeditie naar de toekomst, op zoek naar innovatie in gedrag, technologie en bestuur/beheer (governance) om onze planeet leefbaar te houden. Een door beide promovendi ontwikkelde matrix bevat de nodige vingerwijzingen voor deze Ecolutie.

‘Doe democratie’
De voorgestelde aanpak, die uit het onderzoek rolt, komt het best tot zijn recht in een ‘doe democratie’. Daarin zoeken burgers, ondernemers en andere betrokkenen zelf naar gezamenlijk geaccepteerde oplossingen voor problemen of vraagstukken. Ze zorgen er ook samen voor dat die worden uitgevoerd. Een regionale overheid kan daarbij een rol vervullen als facilitator, inspirator of verbinder. De onderzoekers duiden dit vermogen om samen naar oplossingen te zoeken aan als governance capacity. Een regio of gemeente die dit vermogen heeft en voortdurend aanspreekt, wordt aangemerkt als een Joint Effort Society (JES).

Bakker en Van Empel combineerden een uitgebreid literatuuronderzoek met participatieve observatie en daaraan gekoppelde experimenten in de praktijk. Hun bevindingen brachten ze samen in een matrix en een werkmethode die (stads)regio’s en provincies een richtinggevend, conceptueel beleidskader verschaffen voor het daadwerkelijk realiseren van duurzame ontwikkeling.
Nadere informatie
Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

samenvatting allemaal winnen

Bestel Allemaal Winnen, duurzame regionale ontwikkeling (Ecolutie) 

e-boek Allemaal Winnen, duurzame regionale ontwikkeling (Ecolutie)  

Categories:
Recensies